about.jpg
Applaw

Aydınlatma Belgesi

Aydınlatma Belgesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sorumluları kişisel verinin elde edilmesi sırasında verisini işlediği ilgili kişiyi aydınlatmakla yükümlüdür. Mobil uygulama ve e-ticaret sitesi faaliyetleri çerçevesinde kullanıcılarının kişisel verilerini işleyen veri sorumluları 6698 sayılı kanuna uygun olarak aydınlatma metinlerini düzenlemeli ve bunları kullanıcılarına sunmalıdır. Aksi takdirde veri işleme faaliyeti hukuka aykırı gelecek olup hukuka aykırı veri işlenmesi sebebiyle veri sorumlusunun hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu olabilecektir.

Mobil Uygulama ve E - Ticaret Sitesi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar