about.jpg
Applaw

Açık Rıza Belgesi

Açık Rıza Belgesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veriler kanunun 5’ inci veya 6’ ncı maddesinde yer alan sebeplere veya açık rızaya dayanılarak işlenebilir. Mobil uygulama veya e-ticaret sitesi faaliyetleri çerçevesinde kullanıcılarının işlenen kişisel verileri için açık rızasının alınmasının gerekli olduğu durumlarda açık rıza metinlerinin hazırlanması ve usulüne uygun olarak kullanıcılara sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde veri işleme faaliyeti hukuka aykırı gelecek olup hukuka aykırı veri işlenmesi sebebiyle veri sorumlusunun hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu olabilecektir.

Mobil Uygulama ve E - Ticaret Sitesi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar