about.jpg
Applaw

Marka Tescili Yapılması

Marka Tescili Yapılması

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesine yarayan her tür işaretten oluşabilir. Müşterilerin ürün tercihlerini etkilemesi açısından markalar ticaret hayatında oldukça büyük öneme sahiptir. 


Mobil uygulama veya e-ticaret sitesi yapan girişimcilerin mobil uygulama ve e-ticaret sitelerinde kullandıkları isimler, logolar, bu sitelerde kullandıkları ve ayırt edici nitelik taşıyan diğer işaretler için marka tescil başvurusu yapmaları yararlı olacaktır. Uzun emekler sonucunda oluşturulan markaların başkaları tarafından taklit edilmek suretiyle kullanılması durumunda taklit kullanıma son verebilmek ve bu taklit kullanım sebebiyle oluşabilecek olan zararların giderilmesini isteyebilmek için marka tescil belgesinin olması girişimcilere hem zaman kazandıracak hem de girişimcilerin daha az maliyetle haklarını korumalarını sağlayacaktır.


Mobil Uygulama ve E - Ticaret Sitesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?