about.jpg
Applaw

Hizmet Alınanlar İle KVK Taahhütnamesi Yapılması

Hizmet Alınanlar İle KVK Taahhütnamesi Yapılması

Mobil uygulama veya e-ticaret sitesinin gerek kurulması gerekse işletilmesi sırasında bu sistemler vasıtası ile kullanıcıların bir çok kişisel verisi işlenmektedir. İşlenen bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla mobil uygulama veya e-ticaret sitesi tedarikçilerinin de gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Bu sebeple girişimciler 6698 sayılı KVKK’ na uygun davranabilmek için mobil uygulama veya e-ticaret sitesi kurulum hizmeti aldıkları kişilerle, server hizmet sağlayıcıları vb. kişilerle KVK Taahhütnamelerini yapmalıdırlar.

Mobil Uygulama ve E - Ticaret Sitesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?